10 TIPŮ Jak uchovávat vzpomínky pamětníků

Vzpomínáte, jak vám prarodiče vyprávěli o svých životech? O příbuzenských vazbách? O tom, jak se seznámili? Jak prožili válku? Co z těchto příběhů jste si opravdu zapamatovali? Je důležité tyto příběhy nejen poslouchat, ale také je zaznamenávat a uchovávat pro budoucí generace.
Tady je shrnutí, jak vzpomínky svých rodinným pamětníků uchovávat.
1. ZAZNAMENÁVÁNÍ ROZHOVORŮ: nejlepším způsobem, jak zachytit autentičnost vzpomínek, je nahrát je v dobré kvalitě na audiozáznam, ještě lépe na kameru.
2. FOTOGRAFIE A DOKUMENTY: Požádejte své předky o staré fotografie, dopisy, deníky či jiné dokumenty. Tyto materiály můžete naskenovat vysokým rozlišením, popsat a uložit v digitální podobě.
3. TŘÍDĚNÍ A ORGANIZACE: JAKMILE máte všechny materiály, je důležité je třídit a organizovat. Vytvořte digitální složky podle let, událostí nebo rodinných větví.
4. ZÁLOHOVÁNÍ: DIGITÁLNÍ soubory by měly být pravidelně zálohovány. Uložte je na externí pevný disk, do cloudového úložiště, sdílejte je s dalšími členy rodiny.
5. FYZICKÁ ARCHIVACE: originální dokumenty a fotografie by měly být uchovávány v obalech a krabicích, aby byly chráněny před poškozením.
6. VYTVOŘENÍ RODINNÉHO STROMU: kromě samotných vzpomínek můžete vytvořit rodinný strom, který vizuálně zobrazuje vztahy a spojení mezi jednotlivými členy.
7. PŘEPIS NAHRÁVEK: chcete-li být opravdu důkladní, nahrávky by měly být převedeny do textové podoby.
8. SDÍLENÍ S RODINOU: uchování vzpomínek nemá smysl, pokud je nikdo nebude znát. Sdílejte je s rodinou elektronicky, nebo vytiskněte knihu s rodinnou historií, kterou můžete dát členům rodiny při různých příležitostech.
9. AKTUALIZACE: Rodinná historie je živá a neustále se vyvíjí. Pravidelně přidávejte nové příběhy a události.
10. Potřebujete kvalitně naskenovat, zvětšit, vyčistit a popsat rodinné fotografie a dokumenty? Napsat a vytvořit knihu s příběhy vašeho rodu? Dohledat v archivech informace pro genealogický strom?
Není čas, chuť či talent na psaní, čtení, bádání? Můžete uchovat příběhy vašich předků v co nejautentičtější podobě, v kontextu velkých dějin, poutavým způsobem, v profesionálně vytvořeném FILMOVÉM DOKUMENTU. Vyprávění vašich předků spolu s fotografiemi a dalším dokumentárním materiálem zůstane v rodinném archivu i pro budoucí generace.
Obrátit se můžete na mě.

No Comments

Add your comment

Tel: 736151878