7 výhod spolupráce s dokumentaristkou

1. Dbá na přesnost údajů. Některé informace dokáže ověřit, upřesnit, najít pomocí rešerší
2. Zasadí příběhy do širších historických souvislostí
3. Dle potřeb klienta pomůže se sestavením rodokmenu, spolupracuje s genealožkou a s archivy
4. Příběhy zpracuje filmově. Dbá na kvalitu obrazu a zvuku. Používá dramaturgické a audiovizuální prostředky, které vyprávějí příběhy dynamicky a poutavě
5. Dokáže digitálně zrenovovat i silně poničené a zašlé fotografie
6. Používá archivní dokumentární záběry z relevantních míst a dob, které se k vašemu příběhu vztahují
7. Je diskrétní, empatická, nehodnotí a nesoudí, ukazuje to nejlepší, co ve vás je

Tel: 736151878